Verksamheten

Här på Branteviksbarn bedriver vi en förskoleverksamhet för barn mellan 1-5 år. Verksamheten har sedan starten 1990 präglats av trygghet och glädje, lärande och lek. Den fantastiska omgivningen med sandstränder, klippor, ängsmark och båtar bidrar naturligtvis också till en unik, rolig och lärande miljö. Här utvecklas barnen i takt med årstiderna. Vi erbjuder en inspirerande miljö både inomhus och utomhus.

Barngruppen består av 25 barn i åldrarna 1-5 år som delas in i tre åldersgrupper, måltider äter vi tillsammans och har även många aktiviteter i åldersblandad grupp. Barnen kommer från hela Österlen och ibland även från andra kommuner.

I vår verksamhet ingår dagligen lek, utevistelse, sagor, musik, rörelse, skapande, experimenterande experiment och härliga samtal. Vi vill att barnen utvecklar öppenhet, respekt, empati & ansvar.

Barnen bjuds dagligen på hemlagad och näringsriktig mat som lagas från grunden av vår egen kock med råvaror från lokala producenter och leverantörer.

Vi tycker det är viktigt med en kontinuitet i personalgruppen, vi är engagerade pedagoger som finns för att stimulera och utveckla barnen i alla deras lärande situationer.